Algemeen Dagblad

Richtlijn die zorgt dat uithuisgeplaatste kinderen niet terug kunnen naar ouders gaat overboord

De richtlijn die zorgt dat uithuisgeplaatste kinderen soms al na een half jaar niet terug kunnen keren naar hun biologische ouders gaat overboord. Jeugdprofessionals hebben de richtlijn die tot nu toe gold ‘te strikt’ gehanteerd.

Algemeen Dagblad

Nog geen kind terug bij toeslagenslachtoffers, speciaal team moet 1115 kinderen gaan helpen

Een speciaal team moet de uithuisgeplaatste kinderen helpen van gezinnen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil de zaken van de 1115 kinderen uit laten pluizen en actie ondernemen. 

NPO Radio 1

Door toeslagenaffaire uit huis geplaatste kinderen nog steeds niet terug

Nog steeds zijn ruim elfhonderd kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis werden geplaatst niet thuis. En dat komen ze waarschijnlijk ook niet meer. Deze week roepen betrokken advocaten op tot actie. Advocaat familierecht Mieke Krol vertelt erover.

Algemeen Dagblad

De onderste steen bij 1115 kinderen komt niet boven in onderzoek naar toeslagenaffaire

Of het onderzoek naar de toeslagenaffaire een eerlijke uitkomst kan hebben, is zeer de vraag, stellen Richard Korver, Mieke Krol en Joëlla Sengers. De start van het onderzoek begint al met onvolledige cijfers.

Algemeen Dagblad

Jeugdzorgkenner: Kans op terugplaatsing kinderen toeslagenouders ‘vrijwel nihil’

Toeslagenouders zijn boos over plannen van minister Dekker om te kijken naar uithuisgeplaatste kinderen. Jeugdzorgadvocaat Mieke Krol voorziet meer teleurstellingen.

Algemeen Dagblad

Belastingdienst gaf advies over omgaan met klagers in jeugdzorg

Jeugdzorg vroeg advies aan de Belastingdienst om met klagers om te gaan. Inmiddels zijn regels voor het indienen van klachten over professionals aangescherpt.

Algemeen Dagblad

Jeugdzorg faalt: jong kind soms niet meer terug naar ouders door onthechting

Het ontbreken van goede, intensieve jeugdhulp zorgt dat de terugkeer van uithuisgeplaatste kinderen ernstig wordt bemoeilijkt. Vooral de jongste kinderen lopen risico op een – onnodige – definitieve breuk met hun biologische ouders.

VPRO

Advocaat Mieke Krol vecht tegen de tijd bij uithuisplaatsingen

Ouders van wie het kind uit huis is geplaatst of onder toezicht is gesteld, kampen met slepende procedures en lange wachttijden voor hulp. Als één van de weinige advocaten richt Mieke Krol zich landelijk uitsluitend op dit soort zaken. ‘Ik heb situaties gehad, waarbij ik dacht: als dat onderzoek eerder gestart was, hadden ouders dan wel een kans gehad om uiteindelijk weer voor hun kindje te kunnen zorgen?’

Volg ons online!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Goedemorgen, 

Wat ik elke keer denk als ik een dossier aan het voorbereiden ben: hoe bizar is het dat een paar letters op papier veel verdriet kan veroorzaken. 

Tuurlijk snap ik dat wat op papier staat gevolgen kan hebben en het een situatie beschrijft van wat zich misschien afgespeeld heeft maar alsnog schiet dat elke keer door mijn hoofd.

Dan zie ik wel eens een verzoekschrift van een gi voorbij komen met een marginale onderbouwing. Vrijwel tot geen feiten onderzoek. Sommige hulpverleners zijn niet bevraagd. Geen recente informatie of heel erg summier. 

Tuurlijk is dit niet altijd zo maar het komt in mijn praktijk regelmatig voor dat:
De stukken niet compleet zijn. 
Dat er geen update is over de laatste stand van zaken. 
Het verzoekschrift niet besproken is met een ouder. 
Een plan van aanpak ontbreekt. 
Een vervanging van de gezinsvoogd wegens ziekte. 
De opdracht van de rechter niet wordt nagekomen. 
Geen hulp ingezet wordt. 
Weinig tot geen samenwerking met een ouder. Geen empathie. 
Dit zijn situaties die voorkomen. 

Vergeet niet dat het voor een ouder om zijn /haar eigen kind van vlees en bloed gaat. 

Liefs,
❤️
Goedemorgen,

Sinterklaasintocht vandaag. Sommige ouders kunnen niet samen met hun kind voor de tv zitten. Er is geen omgangsmoment of geen toestemming om samen de intocht te kijken. 

In mijn praktijk zie ik heel vaak gebeuren dat een ouder die te maken heeft met een uithuisplaatsing een omgang heeft met zijn of haar kind van maximaal 1 uur in de drie weken en dan begeleid. 

Wanneer het perspectief nog niet vaststaat heeft een ouder in mijn praktijk vaak omgang van 1 uur in een week met uitschieters naar 3 uur maximaal. 

Wat ik veel terug hoor en wat ik ook zie in mijn praktijk is dat een kind die uit huis is geplaatst weinig tot geen contact meer heeft met zijn andere familieleden. 
Geen tot weinig contact met ooms en tantes, neefjes of nichtjes. Opa en oma’s die graag hun kleinkind willen zien. Verjaardagen en feestdagen met de familie is in mijn praktijk een getouwtrek of er toestemming komt. Aan een begrafenis of trouwerij gaan hele discussies vooraf voordat er toestemming verleend wordt, als die al verleend wordt. 

Is dit niet schadelijk voor een kind? 
Zo weinig contact met zijn familieleden?

Hoe moeilijk moet het zijn voor een kind die zijn ouders zo beperkt ziet en dan ook vaak nog eens onder begeleiding? 

Vaak snapt een kind niet eens waarom hij of zij niet thuis woont? 

Sommige ouders hebben vrijwel een minimale contactregeling met hun kind?
Sommige ouders krijgen vrijwel tot geen informatie omtrent hun kind?
Sommige ouders kennen de pleegouders niet?
Sommige ouders krijgen te horen dat hun kindje is aangerand? 

Wat verwacht je van deze ouders in deze situatie? 

Liefs,
❤️
Morgen plan ik weer een gratis adviesdag in vanaf 13:00 uur. Iedereen kan en mag bellen voor gratis adviezen. Ik hecht veel waarde aan het feit dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Dus tot morgen  🙌

Tel: 0108208838
Mob: 0641982083
Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

LET OP‼️

" De Gi heeft de schriftelijke aanwijzing gepasseerd op artikelen 1:263 BW en 1:265f BW. Ingevolge artikel 1:263 BW kan de GI ter uitvoering van haar taak schriftelijke aanwijzingen geven betreffende de zorg en opvoeding van de minderjarige. Op grond van artikel van artikel 1:265f BW kan de GI, voor zover noodzakelijk in verband met de uithuisplaatsing van de minderjarige, voor de duur daarvan de contacten tussen een met het gezag belaste ouder en de minderjarige beperken. Artikel 1:265f BW is zodoende enkel toepasbaar in die situaties waarin sprake is van een uithuisplaatsing, zoals bevestigd in de uitspraak van de Hoge Raad d.d 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321). In deze uitspraak is overwogen dat met de inwerkingtreding van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen een ruimere rechtsbescherming voor de ouder en de minderjarige is gecreëerd en er niet langer een grond is voor een verruiming van het toepassingsbereik van artikel 1:265f BW tot andere gevallen dan uithuisplaatsing. Daar komt bij dat in dezelfde uitspraak van de Hoge Raad nogmaals is bevestigd dat artikel 1:265f BW aan de GI niet de bevoegdheid toekent om door middel van het geven van een schriftelijke aanwijzing, houdende beperking van de omgang, een eerdere beschikking van de rechter inzake de omgang opzij te zetten. Hiervoor dient de GI zich met een verzoek tot wijziging van de eerdere regeling, op grond van artikel 1:265g BW, tot de kinderrechter te wenden. Nu er bij beschikking d.d een voorlopige zorgregeling is vastgesteld tussen de moeder en de minderjarige, kan de GI deze regeling niet via een schriftelijke aanwijzing (tijdelijk) aanpassen. Gelet op het voorgaande dient het verzoek van de vader te worden toegewezen en de schriftelijke aanwijzing vervallen te worden verklaard.

TIP‼️

Indien er enkel een Ots is en geen uithuisplaatsing dan kan er geen schriftelijke aanwijzing artikel 1:265 F BW (aanwijzing omgang) gegeven worden. Dit moet via een artikel 1:265g BW tenzij de rechter de invulling overlaat aan de gi maar dan is het geen aanwijzing omgang in de zin van artikel 1:265 f bw. 

(Tips geven geen garanties in zaken. Elke zaak is anders.).
Ots afgewezen

Let op‼️

" Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat de situatie van de kinderen is verbeterd en dat er afspraken zijn gemaakt tussen de GI en de ouders.  De standpunten verschillen als het gaat om het al dan niet voldoen aan de voorwaarden die de Gi aan de ouders heeft gesteld. De kinderrechter constateert dat de ouders blij zijn met de hulpverlening en bereid zijn om de benodigde nazorg door (hulpverlening) te accepteren. De ouders willen hulp in een vrijwillig kader en hebben hier actief naar gehandeld. Het gegeven dat de moeder niet is gestart met een op haarzelf gerichte behandeling is naar het oordeel van de kinderrechter te mager om op basis daarvan de Ots te verlengen. Door de GI is onvoldoende onderbouwd waarom een individuele behandeling van de moeder nodig is en waarom deze behandeling noodzakelijk is om een bedreiging bij de kinderen weg te nemen. Daarbij speelt op de achtergrond mee dat de GI eerst voornemens was om geen verzoek tot verlenging van de Ots in te dienen en de hulpverlening voort te zetten in een vrijwillig kader.

Naar het oordeel van de kinderrechter is niet komen vast te staan dat is voldaan aan het wettelijk criterium genoemd artikel 1:255 Bw. De kinderrechter zal het verzoek van de GI da ook afwijzen."

TIP‼️

Zorg dat u kunt aantonen dat u de hulp accepteert in een vrijwillig kader. Toon middels verklaringen aan dat er geen sprake is van ernstige bedreigingen.

(Tips geven geen garanties in zaken. Elke zaak is anders.)

#samensterk
Vandaag plan ik weer een gratis adviesdag in! Iedereen kan en mag bellen voor gratis adviezen. Ik hecht veel waarde aan het feit dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Dus tot maandag 🙌

Tel: 0108208838
Mob: 0641982083
Goedemorgen,

Hoeveel ouders worden de mond “ gesnoerd” dat zij niks op social media mogen plaatsen?

Hoeveel schriftelijke aanwijzingen en/of brieven hebben ouders gehad om foto’s en filmpjes te laten verwijderen ?

Hoeveel ouders voelen zich onder druk gezet en zijn angstig om te praten? 

In mijn praktijk komt het regelmatig voor dat ouders verplicht worden om materiaal van Facebook te halen anders wordt de omgang bijvoorbeeld gestopt of worden er andere maatregelen genomen. 

Wanneer een ouder een conflict heeft gehad met een gezinsvoogd, dan komt het wel eens voor in mijn praktijk dat de omgang gestopt wordt, omdat er eerst een klachtengesprek en/of herstelgesprek moet komen, alvorens er weer omgang kan zijn. Is dit in het belang van het kind?

Een ouder die gesprekken opneemt mogen niet in alle gevallen gebruikt worden? 

Bij een ouder die het gesprek wil opnemen wordt in bepaalde situaties het gesprek gestopt en worden daar consequenties aan verbonden. 

Moet niet de vraag gesteld gaan worden waarom ouders alles willen opnemen? 
Is het niet zorgelijk dat vele ouders met dezelfde soort problemen aan de bel trekken? 
Moet er geen lichtje gaan branden?
Belang van het kind? 

Liefs,
❤️
Goedemorgen,

Hoe heftig moet het zijn voor een ouder die stukken ontvangt van de Gi over zijn of haar kind wat vol staat met feitelijke onjuistheden? 

Hoe zwaar moet het zijn voor een ouder als je kind uit huis is geplaatst maar de hulp niet ontvangt?

Hoe zwaar is het voor een ouder en kind als er een omgang is van 1 uur in de twee weken?

Hoe verdrietig is de situatie dat een ouder en kind soms afhankelijk zijn van hulpverlening voor de frequentie van de omgang? 

Het gaat om kinderen. Het gaat om ouders. 

Hoe vervelend is het voor een ouder wanneer een hulpverlener van alles opschrijft over een ouder zonder een ouder mee te nemen in het proces? 

Hoe moeilijk moet het zijn voor een ouder om vertrouwen te hebben in de professionals? 

Ouders die hun kinderen beperkt mogen zien. Ouders die niet weten waar hun kind geplaatst is. Ouders die van alles lezen in de stukken maar aangeven dat het niet klopt? 

Kan een ouder dan nog wel rustig slapen? 
Kan een ouder nog vertrouwen hebben in het systeem? 

Liefs,
❤️