Algemeen Dagblad

Richtlijn die zorgt dat uithuisgeplaatste kinderen niet terug kunnen naar ouders gaat overboord

De richtlijn die zorgt dat uithuisgeplaatste kinderen soms al na een half jaar niet terug kunnen keren naar hun biologische ouders gaat overboord. Jeugdprofessionals hebben de richtlijn die tot nu toe gold ‘te strikt’ gehanteerd.

Algemeen Dagblad

Nog geen kind terug bij toeslagenslachtoffers, speciaal team moet 1115 kinderen gaan helpen

Een speciaal team moet de uithuisgeplaatste kinderen helpen van gezinnen die zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil de zaken van de 1115 kinderen uit laten pluizen en actie ondernemen. 

NPO Radio 1

Door toeslagenaffaire uit huis geplaatste kinderen nog steeds niet terug

Nog steeds zijn ruim elfhonderd kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis werden geplaatst niet thuis. En dat komen ze waarschijnlijk ook niet meer. Deze week roepen betrokken advocaten op tot actie. Advocaat familierecht Mieke Krol vertelt erover.

Algemeen Dagblad

De onderste steen bij 1115 kinderen komt niet boven in onderzoek naar toeslagenaffaire

Of het onderzoek naar de toeslagenaffaire een eerlijke uitkomst kan hebben, is zeer de vraag, stellen Richard Korver, Mieke Krol en Joëlla Sengers. De start van het onderzoek begint al met onvolledige cijfers.

Algemeen Dagblad

Jeugdzorgkenner: Kans op terugplaatsing kinderen toeslagenouders ‘vrijwel nihil’

Toeslagenouders zijn boos over plannen van minister Dekker om te kijken naar uithuisgeplaatste kinderen. Jeugdzorgadvocaat Mieke Krol voorziet meer teleurstellingen.

Algemeen Dagblad

Belastingdienst gaf advies over omgaan met klagers in jeugdzorg

Jeugdzorg vroeg advies aan de Belastingdienst om met klagers om te gaan. Inmiddels zijn regels voor het indienen van klachten over professionals aangescherpt.

Algemeen Dagblad

Jeugdzorg faalt: jong kind soms niet meer terug naar ouders door onthechting

Het ontbreken van goede, intensieve jeugdhulp zorgt dat de terugkeer van uithuisgeplaatste kinderen ernstig wordt bemoeilijkt. Vooral de jongste kinderen lopen risico op een – onnodige – definitieve breuk met hun biologische ouders.

VPRO

Advocaat Mieke Krol vecht tegen de tijd bij uithuisplaatsingen

Ouders van wie het kind uit huis is geplaatst of onder toezicht is gesteld, kampen met slepende procedures en lange wachttijden voor hulp. Als één van de weinige advocaten richt Mieke Krol zich landelijk uitsluitend op dit soort zaken. ‘Ik heb situaties gehad, waarbij ik dacht: als dat onderzoek eerder gestart was, hadden ouders dan wel een kans gehad om uiteindelijk weer voor hun kindje te kunnen zorgen?’

Volg ons online!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Goedemorgen!

Vandaag en morgen is kantoor dicht en niet bereikbaar. Het is mijn trouwdag vandaag🥰

23-3-23 ❤️

Mijn collega’s van kantoor zijn ook uitgenodigd op onze bruiloft en hebben morgen allemaal een vrije dag. Vandaar dat kantoor morgen ook dicht is. 

Sorry dat wij dicht en niet bereikbaar zijn vandaag en morgen. Wanneer het echt spoed heeft stuur dan een mailtje naar info@miekekrol.nl met je telefoonnummer dan probeer ik morgen terug te bellen. 

Super bedankt voor jullie begrip! 

Foto in m’n trouwjurk volgt nog. Jarno mag nog niet zien welke jurk ik heb 🤓😄

Liefs,

❤️
Ouders krijgen een belletje van de Gi:

“Ik wil jullie mededelen dat het perspectief niet meer bij jullie thuis ligt”

Na dat ene belletje is het muisstil gebleven. De Gi heeft een verzoek verlenging ots en uihuisplaatsing ingediend met daarbij een plan van aanpak. Ouders hebben deze stukken van de rechtbank mogen ontvangen en niet van de gezinsvoogd. 

Noch het verzoekschrift, noch het plan van aanpak is besproken met ouders.
In het verzoekschrift lezen ouders dat hun kind niet meer naar huis komt. 

Ouders lezen alverouderde informatie. Informatie wat volgens ouders aantoonbaar niet klopt. Informatie wat al achterhaald is. Deze ouders zijn kapot van verdriet. Proberen de gezinsvoogd te bereiken maar geen gehoor.

Ouders tasten in het duister en begrijpen niet waarom hun kind tot zijn 18e jaar niet naar huis kan. 

Ouders gaan naar zitting en wat blijkt. Hun gezinsvoogd is uitgevallen. Er is een vervanger die vanaf nu de zaak gaat draaien.

Deze ouders voelen zich niet goed behandeld en gehoord. Het gaat om hun kindje en tasten volledig in het duister. Krijgen niet voldoende informatie of worden vrijwel nergens van op de hoogte gehouden.

Waar is het beetje menselijkheid gebleven? De empathie vanuit de Gi? Het verplaatsen in een ander? 

“Wij zijn er niet voor ouders maar voor het kind” krijgen ouders vaak te horen.
Er wordt een belletje gepleegd naar de piketrechter voor een machtiging uithuisplaatsing. De ouder mag niks weten omdat hij misschien zou gaan vluchten.

Vervolgens staan er meerdere agenten voor zijn deur om het kind mee te nemen. Deze ouder schrikt en is emotioneel. Het kind is hard aan het huilen/schreeuwen. Het kind snapt er helemaal niks van. 

“Ik wil bij papa blijven. Help mij!”

Een kind ophalen middels agenten hoe is dat voor een kind?

Een kind direct weghalen bij zijn ouders zonder het kind voor te bereiden? 

Het kind plaatsen bij onbekende mensen?

Het kind en ouder even geen contact laten hebben? Het kind…..

Binnen twee weken komt de zaak op zitting. Dan vindt er hoor en wederhoor plaats. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen. 

Is er sprake van rechtsbescherming wanneer een professional een belletje pleegt naar een piketrechter zonder hoor en wederhoor met de informatie die er nu ligt met betrekking tot jeugdzorg? 

Kunnen ouders nog wel samenwerken met een gezinsvoogd nadat hun kind met spoed uit huis is geplaatst? 

Kan een gezinsvoogd nog wel samenwerken met een ouder nadat een spoed machtiging tot uithuisplaatsing is afgegeven? 

Kan je van deze ouders verwachten dat zij goed samenwerken met de persoon die het kind uit huis heeft laten plaatsen? Kan er dan sprake zijn van wederzijds vertrouwen?

Kan een gezinsvoogd samenwerken met een ouder die volgens hen niet goed voor het kind zou zorgen? 

Moet je een kind uit huis plaatsen met behulp van agenten? 

Bent u van mening dat er weinig sprake is van rechtsbescherming wanneer een kind met spoed uit huis wordt geplaatst zonder hoor en wederhoor en enkel gebaseerd is op een telefoongesprek vanuit de instanties? 

Dit moet anders!

Liefs.

❤️
Goedemorgen,

Spoed verzoek tot uithuisplaatsing. Uw kind wordt door vreemde mensen uit zijn vertrouwde omgeving gehaald omdat er een acute noodsituatie zou zijn. 

In sommige gevallen weet je niet waar je kind is geplaatst. In mijn praktijk bemerk ik dat de omgang niet altijd direct wordt opgepakt. Een ouder wordt vaak alleen achter gelaten. Niet wetende waar zijn of haar kind is geplaatst. 

Uiteindelijk mag je video bellen en zie je je kind weer voor het eerst. Dan moet je oppassen dat je niet gaat huilen anders is de kans aanwezig volgens de professionals dat je niet emotioneel stabiel bent en het kind belast met volwassen zaken.

Wat gaat er in het hoofd om van het kind? 
Waarom slaap ik niet thuis?
Waarom zie ik mijn papa en mama niet meer?
Mijn andere familieleden?

Hoe gaan ouders hiermee om?
Uit het niets is je kind weg?
Weinig tot geen contact?

Help elkaar! Jullie weten wat je mee maakt in deze situatie. Elkaar steunen en een luisterend oor bieden kan soms helpend zijn voor een ouder! 

Liefs,
❤️
Goedenavond! 

Vorige maand is een pilot gestart voor ouders die te maken hebben met een verzoek gezagsbeeindiging wat ingediend is door de Raad voor de kinderbescherming. 

Deze ouders krijgen een gratis advocaat! Let op! U krijgt vanuit de griffie van de rechtbank in eerste instantie een advocaat toegewezen. Deze advocaat hoeft u NIET te accepteren! U mag aangeven dat u een andere advocaat wenst! Wanneer u dus gebeld wordt of benaderd wordt door een advocaat die u niet zelf gekozen heeft mag u weigeren!

U heeft het recht om zelf een advocaat te kiezen en die is ook gratis als die advocaat ingeschreven staat bij de raad voor rechtsbijstand! U heeft namelijk recht op een vrije advocaatkeuze! U mag dus uw toegewezen advocaat weigeren voor een eigen gekozen advocaat die ook gratis wordt toegevoegd in gezagsbeeindigingszaken. 

Deze pilot is in januari ingegaan. Vanaf juli gaat de pilot uitgebreid worden naar verzoeken tot een (spoed)uithuisplaatsing. 

U mag dus nee zeggen tegen de toegewezen advocaat vanuit de rechtbank! En uw eigen gekozen advocaat valt ook onder de pilot gratis advocaat indien de advocaat ingeschreven staat bij de raad voor rechtsbijstand. 

Bij vragen over deze pilot mag u gerust naar kantoor bellen. 

Liefs,

❤️
Goedemorgen,

Sta eens stil bij het feit dat een ouder haar of zijn eigen kind niet meer mag opvoeden. 

Een ouder die genoeg liefde heeft voor haar of zijn kind. 

Een ouder die met alle oprechtheid geprobeerd heeft om goed voor het kindje te zorgen. 

Een ouder die heel graag wil maar het niet mogelijk is om zelf voor het kindje te zorgen gezien langdurige hulp nodig is?

Hulp die niet beschikbaar is en niet ingezet kan worden?

Geen traject dat aangeboden kan worden om een ouder de kans te geven om zelf voor het kindje te kunnen zorgen? 

Geen gepaste hulpverlening voor deze ouder?

Stukken die niet op juiste feiten gebaseerd zijn?

Te horen krijgen dat een uithuisplaatsing wordt verzocht omdat er geen hulpverlening beschikbaar is voor deze ouder?

Belang van het kind? 
Liefs,

❤️
Opinie samen met mijn collega Richard Korver Advocaten ⤵️

Geen dossiers van toeslagenouders naar onafhankelijke onderzoekers, maar wel naar de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen?
 
In november 2021 nam de kamer, overigens kamerbreed (!) de motie-Omtzigt aan die de regering verzocht om: onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal. Verder vraagt de Kamer de regering voorstellen te doen hoe en wanneer ouders en kinderen herenigd worden waar uithuisplaatsing nu nog voortduurt; een meldpunt op te zetten; aan te geven hoe recht gedaan kan worden aan ouders en kinderen. Het is nu februari 2023 en het begin van dit nieuwe jaar is een goed moment om ons af te vragen: hoe staat het met het echt onafhankelijk onderzoek? Het onafhankelijk onderzoek is er niet gekomen.
Toch kan deze minister niet worden verweten dat hij niets heeft gedaan. De minister heeft, wonderlijk genoeg, een wet gemaakt die nog even snel langs de beide kamers moet om onder andere de gegevens van ouders en kinderen vrij te geven aan de instanties zoals de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Want wat wil de minister? Hij wil onder andere dat de Kamer instemt dat de gegevens van de belastingdienst/toeslagen en de gegevens van de getroffen ouders worden gedeeld met de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. De minister wil het enkel voor deze instellingen mogelijk maken dat zij de dossiers van alle gedupeerden mogen inzien, zodat ze daarop kunnen “reflecteren”. Pieter Omtzigt heeft een wijziging van het wetsontwerp voorgesteld waardoor onafhankelijk onderzoek mogelijk zou kunnen worden.
Waarom worden deze gegevens niet vrijgeven aan de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoekers, zoals Bart Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen, die staan te popelen echt onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de uithuispaatsingen in het toeslagenschandaal?
Het lijkt of de minister wil dat alle dossiers gesloten blijven voor vreemde ogen. Hij beroept zich daarbij op de strikte privacy van de ouders en kinderen.
Die privacy mag blijkbaar wel worden prijsgegeven aan de instanties die nota bene verantwoordelijk zijn voor de uithuisplaatsing van kinderen, maar niet aan de onafhankleijke wetenschappelijke onderzoekers?
Want begrijpt u het nog? Wij niet. Wij zien het toeslagenschandaal als een schending van onze rechtsstaat. Een schending die naar onze mening zo ernstig is dat moet worden uitgezocht hoe het kon gebeuren dat de Belastingdienst zo ontspoorde en dat daardoor duizenden gezinnen gedupeerd zijn, in de financiele problemen zijn geraakt en hoogstwaarschijnlijk daardoor in beeld zijn gekomen van jeugdzorg.
Niet alleen om daar consequenties aan te verbinden maar vooral ook om herhaling te voorkomen. Hoe komt het dat zelfs na zoveel tijd een onafhankelijk onderzoek nog niet van de grond is gekomen?
De regering die echt onafhankelijk onderzoek en daarmee effectieve controle vooral buiten de deur lijkt te houden is een gevaar voor de rechtsstaat.
Zeker als onder verantwoordelijkheid van de huidige premier het klimaat heeft kunnen ontstaan waar echte rechtsbescherming, ondanks het feit dat we een Minister hebben die die titel in zijn opdracht draagt, een illusie blijkt.
Morgen debat over uithuisplaatsingen en niet alleen over toeslagenouders.